Klachtenbehandeling

Met onze diensten werken we systematisch aan de verbetering van onze werking.

Daarom worden we graag op de hoogte gebracht als u ontevreden bent over iets.

Als u bedenkingen of opmerkingen heeft, raden we aan om die rechtstreeks te bespreken met een medewerker van overeenkomstige dienst.

Dikwijls komt men samen al tot een goede oplossing.

Raakt een probleem niet opgelost of heeft u echt een klacht, dan is het belangrijk om dit door te geven aan de woonassistent.

Hiervoor kan u gebruik maken van onderstaand meldingsformulier.